Karışık Etiket Ürünleri ::   Güvenlik Etiketi (Void Etiket)  -   Whitemat Etiket  -   Çift Katlı Etiket  -   Ribon  -   Glosswhite Etiket  -  

Eko Etiket Nedir?

Eko etiketleme ürünlerin üretim ve kullanım aşamalarında diğer ürünlere kıyasla çevreye daha az zarar verdiği düşünüldüğü takdirde ürünlere eklenen etiketlerdir.Eko etiketlemenin temel amacı tüketicileri çevre ve sağlık sorunlarına duyarlı hale getirmektir. Eko etiketleme ile tüketicilerin çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmesi sağlanırken üreticilerin de çevreye duyarlı üretim gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Eko etiketleme 3 ana başlık altında incelenebilir.

Bu kapsamlı eko etiketleme türünde,ürünün geçtiği tüm aşamalar göz önünde bulundurulur. yaşam döngüsü etiketleri yalnızca üretim aşamasını değil aynı zamanda ürün tüketilip atıldıktan sonra ürünün çevreye mümkün olabilecek en az zararı vermesini hedefler.

Ürünlerin çevre ve sağlıkla ilgili taşıdığı riskler bakımından,tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlayan uyarıcı nitelikteki eko etiketlerdir.Negatif etiketler diğer eko etiketlerden farklı olarak tüketicileri koruma amacı güttüğü için,üreticiler açısından zorunlu tutulmuştur.

Kaynak : http://tr.wikipedia.org/wiki/Eko_etiket